Muzeylarning pulli xizmat ko'rsatishiga ruxsat berildi

post Madaniy meros agentligi xabariga ko'ra, muzeylar qonunchilikda taqiqlanmagan hamda qonunning 24-moddasida nazarda tutilgan muzeylarni tashkil etish maqsadlariga mos bo'lgan faoliyat turlarini o'z taʻsis hujjatlariga muvofiq amalga oshirishi mumkin. Bunda muzeylar tomonidan muzey ashyolari va muzey kollektsiyalarining but saqlanishi taʻminlanishi kerak.

Davlat muzeylariga pulli xizmatlar ko'rsatishdan, xayriyalardan va qonunchilikda taqiqlanmagan boshqa manbalardan kelib tushadigan mablag'lar kelgusi yil uchun byudjyetdan moliyalashtirish hajmini belgilashda hisobga olinmaydi hamda ushbu mablag'lar hisobiga byudjyetdan moliyalashtirish miqdori kamaytirilmaydi. Bunda, ko'rsatilgan mablag'lardan davlat muzeylarining moddiy-texnika bazasini rivojlantirish, ilmiy salohiyatini oshirish va ularni targ'ib qilish hamda qonunchilikda belgilangan boshqa maqsadlar uchun foydalanish nazarda tutiladi.

Amaldagi «Muzeylar to'g'risida»gi qonunda (2008 yil) muzeylar notijorat madaniyat muassasasi ekanligi belgilangan. Bu, o'z navbatida, muzeylarning pulli xizmatlar ko'rsatishi va boshqa tijorat faoliyatini amalga oshirishiga taʻsir ko'rsatayotgan.

Maʻlumot uchun, hozirda 124 ta muzey faoliyat olib bormoqda, shundan 116 tasi davlat va 8 tasi nodavlat muzey hisoblanadi.