Boqibeg'am panda qanday vaqtichog'lik qilmoqda – video