Serbiyada 2 km keladigan kolbasa tayyorlanib, nochorlarga ulashildi