pv.uz portali va ko'zbog'log'ich Dmitriy Polyakovning Ya…